Haki

Att ta ställning mot arbetsplatsolyckor

Svenska HAKI, en av världens ledande leverantörer av byggställningar, fokuserar på arbetsmiljö och säkerhet i en samhällskritisk bransch. Tillsammans skapade vi ScandSafety – ett forum för att samla branschen kring hur olyckor kan förebyggas i framtiden.

haki-event-scand-safety

CASET I KORTHET

Vad vi gjorde

En av de vanligaste arbetsplatsolyckorna i Sverige idag är att någon ramlar, halkar eller faller från hög höjd, trots en medvetenhet om problemet. Just därför ville svenska HAKI, en av världens ledande leverantörer av byggnadsställningar, göra skillnad och ta ställning, nästan bokstavligt talat, för att minska olyckorna inom bygg- och anläggningsbranschen och på sikt nå en nollvision. Att höja kunskapen och öppna för dialog mellan branschens aktörer är ett steg på vägen och med forumet ScandSafety var målet att göra just det.

Den korrekta benämningen av vad HAKI sysslar med är ”safe access solutions”. I Sverige använder man ofta det smalare begreppet byggnadsställningar, men sektorn omfattar även säkerhetsräcken, skydd mot väder och vind, fallskydd och andra tekniska lösningar som ska förhindra eller åtminstone minimera risken för olyckor.

HAKI grundades i skånska Sibbhult och efter 60 år i branschen kan man ett och annat om byggarbetsmiljö. Men att gå från branschräv till samhällsaktör kräver mer än bara lång erfarenhet. Vi brukar säga att en samhällsaktör definieras av ett större ansvar och ett högre syfte. HAKI var redo att ta det klivet och ta ställning i en viktig samhällsfråga: arbetsplatsolyckor. Tillsammans utvecklade vi en plan för hur HAKI skulle kunna ta en större roll i branschen och aktivt driva opinionsbildning i frågan.

Under 2022 arrangerade vi rundabordssamtal tillsammans med politiker och företrädare från branschen för att få en så bred och nyanserad bild av problemet som möjligt. Därefter började vi utforma ett koncept som kunde öppna upp för dialog och samverkan för hela branschen. Resultatet blev forumet ScandSafety, en mötesplats där företag, fack, branschorganisationer, myndigheter och akademi kan utbyta erfarenheter, nå en gemensam vision och skapa actions för att angripa problemet framåt.

I november 2022 gick första ScandSafety av stapeln. Eftermiddagen bjöd på ett samtal om säkerhet i en annan rumslig dimension, när Christer Fuglesang pratade om säkerhet och arbetsmiljö i rymden. Ett panelsamtal hölls också med representanter från forskningen, facket och bransch- och arbetsgivarorganisationer. Tillsammans med deltagarna diskuterades problem och lösningar.

När programmet var till ända ville diskussionerna inte ta slut. Det konstaterades att det finns många problem – men också många lösningar framåt. Det konstaterades också att om du delar med dig av två goda lösningar får du 20 tillbaka – vilket på ett bra sätt sammanfattar den framåtanda och optimism som rådde, det tunga ämnet till trots.

Citat
”Gullers är en trygg partner som förstår oss och möjliggör det påverkansarbete vi önskar för att göra skillnad i branschen. ScandSafety är ett strategiskt initiativ från vår sida som vi ser kan leva vidare under lång tid framöver i olika former. Syftet var att bjuda in till gränsöverskridande dialog. Med ny kunskap, samarbete och innovation vi kan uppnå en trygg och säker arbetsmiljö för alla.” Sara Bertram, Marketing Director, HAKI