Autoliv

Tänk utanför bilen räddar liv

Med över 70 års erfarenhet är Autoliv världsledande inom bilbälten, airbags och liknande säkerhetssystem. Men för att halvera antalet döda i trafiken som de Globala Målen kräver så måste vi börja tänka om. Hälften av de som dödas i trafiken är idag oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare. Det är dags att ta nästa steg inom trafiksäkerhet. Det är dags att tänka utanför bilen.

Montern från säkerhetskonferensen som inretts med cyklar och videoskärmar

Caset i korthet

Vad vi gjorde

När den tredje globala trafiksäkerhetskonferensen hölls i februari var blickarna från världens trafiksäkerhetsexperter fästa på Stockholm. Ett perfekt tillfälle för Autoliv att visa att deras produkter och innovationer handlar om så mycket mer än millisekunder, krutladdningar och data. Konceptet ”The road safety of tomorrow needs new ideas today” gestaltade Autolivs innovativa förmåga, som med både hjärta och hjärna, blev startpunkten för ett progressivt samtal kring att minska antalet döda i trafiken världen över. Samtalet fördjupades genom en utställning och panelsamtal på World Trade Center, filmer, eurosize-annonser runt omkring World Trade center samt på Arlanda.

Autolivs VD Mikael Bratt startade initiativet i Dagens Industri. Eventet blev startskottet för nya samarbeten bland beslutsfattare, myndigheter, fordonsindustrin, företrädare för olika mobilitetslösningar och andra – till att ta steget vidare från globalt samtal till global handling, för bättre säkerhetspolicy i hela världen.