Unizon

Ett drömboende med oslagbart läge

Den farligaste platsen för en kvinna är det egna hemmet. Den vanligaste mordplatsen är den egna sängen. Men bara 46 av 290 kommuner ger förtur till bostäder till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Ofta är de enda alternativen efter tiden på skyddat boende dyra, tillfälliga och osäkra. Många tvingas återvända till sin förövare. Med kampanjen ”Oslagbart läge” sålde vi drömmen om en säker plats att komma hem till – utan risk att dö.

CASET I KORTHET

Vad vi gjorde

Unizon är riksförbund för över 130 idéburna kvinno-, tjej- och ungdomsjourer som under 2022 ville fokusera på bostadsbristen för våldsutsatta kvinnor och barn. För att hjälpa dem att driva frågan och organisationens politiska krav, skapade Gullers Grupp konceptet ”Oslagbart läge” där en mäklares ord sålde drömmen som inte finns – ett tryggt hem att fly till, bort från en våldsam man.

Till grund för konceptet låg att tusentals kvinnor varje år tvingas välja mellan hemlöshet och våld, då vår research visade att bara 46 av 290 kommuner erbjöd förtur till våldsutsatta kvinnor i bostadskön. För att nå igenom bruset under valåret ville vi skapa en krock mellan förväntningarna de flesta har på sin egen hemsituation och den utsatthet tusentals kvinnor och barn i Sverige står inför idag. 

Vi gjorde ett bostadsprospekt som delades ut vid möten med politiker och intressenter och skickades till vd:arna för alla Sveriges kommunala bostadsbolag. Vi gjorde en digital bostadsannons på Blocket och annonserade på sociala medier. En kampanjwebb skapades, en debattartikel publicerades i Dagens Samhälle och Unizon höll även en visning av drömlägenheten på Almedalen tillsammans med tillhörande seminarier. Vi tog också fram ett kit som medlemsjourerna kunde använda vid olika kontakter med makthavare.

Under kampanjperioden fick frågan om förtur för våldsutsatta kvinnor 9 900 000 i räckvidd i nyhetsmedia. Frågan engagerade i sociala medier och skapade möjlighet för politiska samtal med makthavare på alla nivåer.

Politiska beslut tar lång tid, men sommaren efter kampanjperioden gick den då sittande regeringen ut med att de stärker möjligheterna för våldsutsatta kvinnor och barn att få varaktigt boende. Stockholm, Sveriges största kommun, skriver också i sin budget för 2023 att de utreder frågan om att ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön.