Unizon

Från stängd dörr till öppen debatt

En del uppdrag önskar man inte skulle behövas. Vårt långvariga samarbete med Unizon är ett av dem. Men så länge mäns våld mot kvinnor fortsätter måste tillgängligheten till stöd öka, frågan ständigt stå högst upp på beslutsfattarnas dagordning och inte en enda dörr tillåtas vara stängd.

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Unizon är ett riksförbund för över 130 idéburna kvinno-, tjej- och ungdomsjourer som i mer än 25 år har agerat för ett jämställt samhälle fritt från våld. Trots ett fantastiskt engagemang över hela landet fortsätter mäns våld mot kvinnor vara ett av våra största samhällsproblem. Den farligaste platsen för en kvinna i Sverige idag är det egna hemmet. Den vanligaste mordplatsen den egna sängen. Var tredje vecka dödas en kvinna av en man. 2021 anmäldes 38 300 misshandelsbrott och 8 600 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Ändå säger BRÅ att uppemot 80 procent av allt våld mot kvinnor aldrig anmäls.

Kvinnojoursrörelsens arbete har aldrig varit viktigare. Vid sidan av den jourverksamhet som rent praktiskt räddar liv tar Unizon ett stort ansvar som samhällsaktör. För att nå både de som behöver hjälp och de makthavare som behöver agera mer kraftfullt är kommunikation och påverkansarbete en central del av Unizons verksamhet. Här har Gullers Grupp under flera år agerat partner för att flytta fram positionerna. Idag är Unizon ett nav för den kunskap och fakta som finns inom området.

Unizon grundades 1996, men jourverksamheten vilar på en historia som går ända tillbaka till 1970-talet. Unizon finns för att de enskilda jourerna kan bli starkare tillsammans. Genom att samla och stärka kommunikationen såg de potential att kunna hjälpa fler och här kom Gullers Grupp in som partner.

Utvecklingen går snabbt, nya verktyg behövs och en ny digital plattform med ökad tillgänglighet stod högtpå agendan. Samlingsplatsen unizonjourer.se samlar alla Unizons kvinno-, tjej- och ungdomsjourer på ett och samma ställe. Inom plattformen finns även en särskild ungdomssida med bland annat relationstest, chatt, frågelåda och ungdomsguide. Plattformen har också blivit ett nav för all fakta och kunskap som finns kring mäns våld mot kvinnor.

För att nå målgruppen med information om den nya plattformen genomfördes en smart, optimerad kampanj till tjejer i riskzonen. Instagram, TikTok och Youtube är självklara kanalval och genom att nå ut bredare har vi kunnat bidra i det mycket viktiga arbetet med att stötta och stärka unga kvinnor, stötta dem att kunna lämna skadliga relationer och skapa ett sundare förhållningssätt till sig själva.

Men frågan måste även lyftas till beslutsfattare, vilket Unizon gör. Under 2022 valde Unizon att fokusera på sakfrågan bostadsbrist för våldsutsatta kvinnor och barn. I kampanjen ”Oslagbart läge” används något de flesta känner igen, ett mäklarprospekt, för att visa att för den som behöver lämna en våldsam relation är kraven på bostaden något annat. En säng man inte blir våldtagen i eller en badrumsspegel som aldrig visar blod, till exempel.

Kampanjen har drivits brett med debattartiklar, i sociala medier, via politikerkontakter samt i Almedalen.