Arbetsmiljöverket

Odramatiska berättelser

Arbetsmiljöfrågan är väldigt angelägen, både för arbetstagare och arbetsgivare. Med konceptet Odramatiska berättelser för Arbetsmiljöverket ville vi visa att just bristen på dramatik kan vara det finaste som finns – det innebär att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet.

CASET I KORTHET

Vad vi gjorde

Ett konsekvent arbetsmiljöarbete är avgörande för att främja god hälsa – och förebygga ohälsa – på jobbet. Så gott som alla arbetstagare tycker att arbetsmiljö är en viktig fråga och det är arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är god och att ingen blir sjuk, skadar sig eller dör på grund av sitt arbete.

Alla företagare värnar självklart om sina anställda, men det finns alltid skäl att lyfta arbetsmiljöfrågan. För vi har kanske inte kommit så långt som vi tror. Tusentals människor dör i förtid varje år av problem som kan relateras till dålig arbetsmiljö – bara av stress dör omkring 500 personer årligen.

Tillsammans med Arbetsmiljöverket tog vi fram konceptet Odramatiska berättelser där till synes dramatiska situationer fick ett antiklimax, då allt gick bra och vardagen kunde fortsätta funka som vanligt. Effekten blev stor.

I snitt dör en person i veckan av arbetet i Sverige. Dessutom uppger allt fler att de inte orkar arbeta fram till pensionen. Kvinnor och de som jobbar inom utbildning, vård, omsorg och bygg är extra utsatta yrkesgrupper. Detta är ett växande problem.

Kampanjen riktades främst till små och medelstora arbetsgivare, med ett särskilt fokus på målgrupper i utsatta branscher där riskerna är större. Småföretagare har ibland väldigt mycket på sitt bord och svårt att hinna med. Dessutom är det ofta ett litet team där ledarna måste ha flera hattar – till exempel arbetsmiljöansvarig.

Men ingen vill sitta och prata om död, säkerhet och föreskrifter på lunchen. För att komma ifrån den traditionella retoriken kring arbetsmiljö och få vår kommunikation att kännas angelägen och närmare småföretagarens vardag behövde vi ta ett nytt grepp.

Grundidén var lika svårknäckt som enkel: En bra arbetsmiljö skapar ingen dramatik. Som arbetsgivare får man inga obehagliga överraskningar, varken i form av mänskliga tragedier eller oväntade kostnader. Tillsammans med kund ville vi visa på just det, att bristen på dramatik kan vara det finaste som finns. För det innebär att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet; att verksamheten rullar på och att företaget går bra. Greppet blev ett slags motsats till klassisk ”varningskommunikation”, som ofta går ut på att människor som varit med om jobbiga händelser berättar en historia med ett tragiskt slut.

Konceptet togs ut brett i flera olika kanaler, då målgruppen var omfattande (företag med färre än 10 anställda utgör omkring 96 procent av landets ca 1,2 miljoner företag). Valet för att nå både räckvidd och frekvens föll på tv och digitala streamingkanaler, kompletterat med printannonser och radio.

1,8mnunika personer nåddes av budskapet
4,1mni total räckvidd
8/10ville lära sig mer – och göra mer