Västra Götalandsregionen

Från första ultraljudet till livets slutskede

En regions breda uppdrag kan ibland vara svårt att få grepp om. Västra Götalandsregionen ville visa att de finns där för invånarna och berätta sin historia, från början till slut.

Caset i korthet

Vad vi gjorde

En region finns där i alla stora livshändelser. Västra Götalandsregionen ville hitta ett tillgängligt sätt att visa detta och gav oss möjligheten att skapa en fotografisk berättelse.

Invånare och medarbetare delade med sig av sin vardag i berättelsen ”Med dig genom livet”. Berättelsen har bidragit till ökad förståelse och en stolthet både internt och externt över att vara en del i något större.

Berättelsen nominerades till Svenska Designpriset 2020.