Vårdföretagarna

Kreativt koncept som påverkade på riktigt

Frågorna om vård och omsorg berör alla. Men allt för ofta vinklas debatten och fakta slås ner av fördomar. Med engagerande och spridningsvänligt innehåll via plattformen Vi gör skillnad lyckades Vårdföretagarna nå en bredare målgrupp, öka transparensen och nyansera debatten. Samt inte minst att avvärja det politiska hotet mot branschen.

En person ses köra en äldre kvinna som sitter i rullstol

Caset i korthet

Vad vi gjorde

2013 fanns en uppgivenhet hos branschorganisationen Vårdföretagarna. Bilden av branschen präglades av fördomar och debattklimatet var hårt. Gullers Grupp fick i uppdrag att ta fram en långsiktig kommunikationsstrategi för Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete och stötta de 2 000 medlemsföretagen. Målet var nyansera debatten och sätta fokus på vårdens verkliga utmaningar.

Vi landade i att skapa plattformen Vi gör skillnad, som blev en verklig framgångssaga.

Det övergripande syftet med uppdraget var att bidra till en saklig bild av privat driven vård och omsorg. I förlängningen var målet att påverka politiker för att undvika en reglering av branschen och ett vinstförbud, som skulle innebära att majoriteten av företagen skulle tvingas att lägga ner.

Vi inledde med en omfattande omvärldsanalys och strategiarbete tillsammans med medlemsföretagen. Resultatet blev konceptet Vi gör skillnad, en gemensam plattform som fungerade i såväl egna, som köpta och förtjänade kanaler. Lansering skedde 2014, där sajten vigörskillnad.se fungerade som en hubb för vidare fördjupning. Sociala medier blev motor för spridningen, där vi skapade content som utnyttjade kanalernas olika tonalitet och målgrupper för att få bästa effekt.

Den årliga skriften och digitala faktasamlingen Privat Vårdfakta var ryggraden i all vår kommunikation. Där samlade vi befintlig statistik från över 100 källor och redogjorde för aktuella och relevanta fakta om hela sektorn. Ett kortfattat och enkelt språk tillsammans med grafik och tydliga källhänvisningar bidrog till trovärdighet – en nyckel för att nå målen.

Under uppdragets gång utvecklades många delkampanjer och kreativa koncept med olika syften, till exempel Mytpolisen för att förebygga fördomar, och heta stolen-konceptet Förhör en direktör i Almedalen. Med den animerade satiren Majken bemöttes vinstfrågan med humor och spets. Filmen Majken & de rosa luvorna lämnades även in som underlag till regeringens utredare för ”Ordning och reda i vården” – troligtvis Sveriges första animerade remissvar. Vi skapade även flera rörliga format för att berätta om vardagen hos patienter, brukare, medarbetare och företagare.

Uppdraget pågick under fem år fram till våren 2019. Gullers Grupp fungerade som redaktion med löpande ansvar för analys och rådgivning, utveckling av nytt innehåll, produktion av allt content inklusive filmer, spridning och utvärdering för att säkerställa att kampanjen nådde rätt målgrupper.

Konceptet överträffade vida de mål som satts. Vi gör skillnad och Privat Vårdfakta enade en splittrad bransch och stärkte Vårdföretagarnas roll som självklar talesperson och källa för fakta.

Mer än var femte svensk kände till Vi gör skillnad, enligt våra kvartalsvisa mätningar med Novus. Antalet lajks på Facebooksidan överträffade målet nästintill tvåfaldigt: över 95 000. Det gjorde sidan större än såväl LO och Svenskt Näringsliv som Kommunal.

Med en engagemangsgrad för delkampanjerna på över 50 procent, där ett vanligt snitt ligger på 1–6 procent, var det tydligt att vi lyckades vara relevanta för en bred allmänhet med format och budskap som verkligen engagerade.

Vårt nära samarbete med Vårdföretagarna var en stor del av framgången och insatserna bidrog till att samla medlemsföretagen i en avgörande fråga. I januari 2019, i det så kallade Januariavtalet, togs det politiska beslutet om att stoppa frågan om vinstbegränsningar i vården.

95kLajks på Facebooksidan
23%Av svenska folket kände till Vi gör skillnad
1Politiskt beslut vunnet i den tuffa debatten