SoMe Simulator

SoMe-simulatorn – krishantering i säkert läge

Det ser ut som sociala medier, fungerar som sociala medier och känns som sociala medier. Men det är inte sociala medier. Vi utvecklade en sociala medier-simulator där alltifrån ett enskilt team till en hel organisation kan träna på att hantera kris.

some-simulator-mockup

CASET I KORTHET

Om verktyget

Troll, botar och helt vanliga oroliga medborgare. I ett digitalt landskap som präglas av polarisering, fake news och informationspåverkan, är kommunikatörens roll viktigare än någonsin.

I Gullers Grupps Sociala medie-simulator kan du skicka in team om fem personer åt gången att träna på att hantera kris i skarpt läge. En session är tre timmar lång, och är uppbyggd i tre block. Vi börjar tillsammans med en introduktion av hur sociala medier fungerar och tips – både från oss – och utifrån er egen sociala medier-policy. Därefter kastas vi i in i hetluften, rakt in i ett fiktivt (men högst sannolikt) krisscenario och får axla rollen att operativt hantera sociala medier. Efter en timme av pulshöjande moderering, samlas vi i ett avslutande reflektionspass där vi tillsammans resonerar kring våra upplevelser. Hur kändes det? Hur reagerar vi på stress? Vilka var de svåraste bedömningarna? Gör vi likadant? Håller våra riktlinjer i skarpt läge?

Sagt om simulatorn:

Hög grad av oförutsägbarhet — vi kommer fortsätta öva
Jag ville att samtliga medarbetare skulle få träna på att hantera en situation med hög grad av oförutsägbarhet, för att träna krishantering. Inte minst för att vi ska få förståelse vad som han hända i sociala medier vid ett krisläge och hur vi bäst hanterar det. Vi kommer att fortsätta öva, detta var en viktig del i en större plan gällande krishantering och beredskap.”

Känslomässiga reaktioner — en viktig lärdom
”Träning och övning är ett stort värde i sig. Kompetensen kring sociala medier ser väldigt olika i gruppen, det visste vi innan. Här fick vi möjligheten att lära av varandra. En minst lika viktig lärdom var reflektionerna i grupp, kring hur man känslomässigt reagerar på den här typen situation.”

Realistisk och utmanande
”Högt betyg! Medarbetarna tyckte simulatorn var realistisk och utmanande — på ett spännande sätt.”