Strategisk improvisation

Kommunikation och ledarskap i en osäker värld

Tiden har sprungit förbi traditionella och linjära sätt att leda och kommunicera. Det behövs ett nytt tänk för att agera i ett samhälle där det enda som tycks vara konstant är förändring. Vi kallar detta nya mindset för strategisk improvisation och har utvecklat vad detta innebär i två böcker skrivna av Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg.

Pianotangenter med en liten rutan ovanpå med texten Yes to the mess

Caset i korthet

Om metoden

Vi erbjuder ett antal verktyg för den som vill utöka sin förmåga och kapacitet att agera i en osäker värld:

Kunskap och modeller. Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg har i två böcker utvecklat begreppet strategisk improvisation och vilka förmågor som krävs för att bli framgångsrika: att lyckas balansera ordning och kaos, konstanter och förändring, tillit och mod och att lita på sin inre kompass. Det görs genom att koppla samman omvärldstrender, ledarskapsforskning och musikalisk improvisation med intervjuer med framgångsrika ledare och samhällsaktörer som lärt sig improvisera strategiskt.

Inspiration, workshops, seminarier. I workshops och seminarier guidas deltagarna i att se vikten och nyttan av att i sin kommunikation eller i sitt ledarskap, balansera både ordning och kaos, att se över sina egna förutsättningar, hitta styrkor och svagheter, förutsättningar, förändra tankesättet.

Research: Självskattning och diagnos. I SI-diagnosen undersöks en organisations förutsättningar för strategisk improvisation genom att i en självskattning diagnosticera tillståndet i den egna organisationen utifrån centrala beståndsdelar i modellen.

Research: FUMO- strategiskt och systematiskt lyssnande. Future Monitoring, FuMo, är en systematisk omvärldsbevakning som blir en karta för action. Metoden kombinerar datadrivna insikter med mänsklig analys, vilket gör verktyget bredare och vassare än traditionell medieanalys och hjälper organisationen att ha koll på omvärlden och utifrån den agera såväl strategiskt som improviserat.

Övning: SoMe-simulatorn – stresstestar digital kommunikation. Stresstesta din digitala kommunikation innan någon annan gör det åt er. Sociala medier är en revolution. Aldrig förr har så många kunnat lyssna på andra och själva blivit lyssnade på. Men det finns en tydlig baksida. Kritiska och vilseledande röster kan snabbt få spinn – och plötsligt står förtroendet för er organisation på spel. På sociala medier kräver alla omedelbara svar och transparens. Kundtjänstmedarbetare och kommunikatörer brottas med vardagliga frågor och snabb information i kris inför öppen ridå. SoMe-simulatorn är utvecklad i en miljö som efterliknar två av vår tids stora sociala nätverk. Med en viktig skillnad: inget är på riktigt. Det blir ett helt nytt sätt att rusta organisationen för utmaningarna med sociala medier.