FuMo

Insikter som ger handlingskraft

Future Monitoring, FuMo, är en ny metod som Gullers Grupp har utvecklat för systematisk omvärldsbevakning som blir en karta för action. Metoden kombinerar datadrivna insikter med mänsklig analys, vilket gör verktyget bredare och vassare än traditionell medieanalys. Framgångsrik kommunikation bygger på pålitliga insikter. FuMo ger insikter som är härledda ur data, formulerade av ämnesexperter och som resulterar i konkreta åtgärder.

Caset i korthet

Om metoden

I dagens snabbrörliga offentliga samtal är kunskap och insikter grunden för framgång. Genom att vara bäst på att lyssna kan reaktiv hantering bli proaktiv positionering. Vi såg i våra breda uppdrag en brist i de befintliga metoderna. De blev mer en utvärdering av det som varit, medan behovet är att kunna förutse det som komma skall.

Här föddes idéen till FuMo. Medan en vanlig medieanalys ger en ungefärlig uppskattning om hur ett begränsat ämne har omnämnts i traditionella och sociala medier, arbetar FuMo mycket bredare. I stället för att utgå från en smal sökning, som ger endast en snäv bild av samtalen i frågan, bygger FuMo unika söksträngar för att fånga alla aspekter av ett ämne. Resultatet blir en mycket mer heltäckande bild av det offentliga samtalet kring ett ämne – och ett mer gediget beslutsunderlag för kunden.

Traditionell medieanalys saknar bredare data, trender och underlag vilket gör dess påstådda ”svar” svåra att vederlägga. Den har inte möjlighet att erbjuda någon tyngre analys, utan kan endast sammanfatta ytliga iakttagelser. I den mån den erbjuder redovisning av positiv eller negativ rapportering blir datan lätt godtycklig och svårkvantifierad.

Vår metod har ett bredare tillvägagångsätt som garanterar bättre insikter och beslutsunderlag. Future Monitoring ser över vad som sägs, var det sägs, hur samtalet kan påverka en specifik fråga och hur nätbeteendet ser ut. Genom att även granska exempelvis sökmönster på nätet kan FuMo hitta potentiella frågor redan när de börjar slå rot i det offentliga samtalet. Här finns flera exempel på stora frågor som börjat i att FuMo sett en ökning i antalet sökningar.

FuMo ger kontinuerliga prognoser för hur samtalen kommer att utvecklas. Genom att rapporter avlevereras med givna intervall går det att avläsa hur frågor rör sig. En fråga som är högaktuell i debatten ena veckan kan nästa ha kommit att handla mer om att allmänheten riktar konkreta frågor till en ansvarig aktör. Dessa olika faser kräver olika typer av kommunikationsberedskap och att se dessa rörelser i realtid ger ett försprång.

Mer grundinfo, mer analys, mer hårda data och fler “mjuka” slutsatser, men framför allt – fler konkreta förslag på konkreta åtgärder som faktiskt förändrar något för organisationen. I varje rapport ingår våra rekommendationer till actions, baserat på de trender vi ser. Detta gör så att en organisation kan vara med och sätta agendan, eller åtminstone alltid vara relevant och intressant. Genom att identifiera vad människor faktiskt pratar om kan man undvika snedvriden debatt och rena missförstånd. FuMo visar hur andra pratar om en organisation och om andra aktörer och är även ett utmärkt verktyg i kris, för att bedöma situationen, se styrkor och svagheter och identifiera vad som ligger runt hörnet.

Citat
”95 % av organisationers kommunikation utgörs av tal och av att informera, inte att lyssna.
En komplex värld gör att många beslut bygger på rena gissningar. Många organisationer är inte designade för lyssnande och saknar kapacitet. Lyssnandet måste ses som en strategisk fråga, inte som en gåva till den man lyssnar på.”
Mats Heide, professor i strategisk kommunikation, Lunds universitet