Region Sörmland

Inte bara begripligt – oemotståndligt

Sveriges arbetsmarknad, ekonomi och i förlängningen globala konkurrenskraft är beroende av att det finns välutbildade människor inom teknik, matematik och naturvetenskap. Idag väljer för få unga den typen av utbildningar. Det är en nationell utmaning, men i allra högsta grad också en regional. Region Sörmland valde, tillsammans med oss på Gullers Grupp, att skapa möjligheter för att få fler unga intresserade av teknik och naturvetenskap genom att bygga något som inte gjorts förut. Ett sörmländskt science center som är båda fysiskt och digitalt.

Kvinna som lutar sitt huvud mot sin hand och tittar in i kameran

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Redan idag har svensk arbetsmarknad svårt att hitta rätt kompetens inom teknik och naturvetenskap. Det påverkar landets konkurrenskraft och möjligheter att vara världsledande inom nya teknikområden.

I Region Sörmland är arbetslösheten högre och utbildningsnivån lägre än grannregioner och riksgenomsnitt. Fler unga behöver med andra ord intressera sig för och vilja arbeta inom teknik och naturvetenskap. Fler behöver inse att framtiden är formbar och möjligheterna många. Verktyget för att skapa dessa insikter och mentala förflyttningar är i det här fallet teknik och naturvetenskap. Målet är större än att göra dessa ämnen begripliga – vi vill göra dem oemotståndliga.

De ungas intresse behöver väckas tidigt. En metod för att göra det är att skapa ett science center där barn och unga kan lära i en stimulerande, lustfylld och utforskande miljö. I hela världen finns ungefär 3000 science center. I Sverige finns 19 – och Region Sörmland ville addera ytterligare ett. Men ett annorlunda, en ny sort. När alla andra science center är en fysisk plats ville Region Sörmland i stället utgå ifrån de initiativ och verksamheter som redan finns och som är geografiskt utspridda i länet – och samla dem digitalt. Ett digifysiskt science center, alltså både digitalt och fysiskt, där lärdomar, erfarenheter och verksamheter kan delas till flera och komma hela Sörmland till del. En samlingspunkt för allt inspirerande arbete som redan görs i regionen, men också utgångspunkten för nya satsningar. En satsning för att byta kunskap – och bryta ny mark. Så att fler barn och unga kan nå sin fulla potential. Och i sin tur bidra till Sveriges framsteg och framgångar.

Uppdraget kan alltså sammanfattas som att bygga något som inte gjorts förut för ett regelverk som (ännu) inte godkänner idén. Just den typ av uppdrag som ger oss på Gullers Grupp möjlighet att sträcka ut lite extra. Här kom många människors expertkunskaper samman för att reda ut hur det digifysiska science centret skulle skapas: organisationsform, ekonomiska beräkningar, analys/insikter, varumärke, kärnvärden, berättelse, content/innehållstrategi och förslag på struktur för den digitala plattformen. Med dagens teknik finns det många sätt att skapa en digifysisk upplevelse på. Vi utgick från målgruppens behov och höll hårt i den pedagogiska kärnan för att därefter skapa en flexibel teknisk lösning som kan växa med uppgiften och som tar tillvara befintliga verksamheterna i Sörmland skulle kunna fungera i den nya helheten. Arbetet resulterade i ett samlat beslutsunderlag för regionen att ta ställning till.

Namnförslaget för det nya science centret blev ”Modda Sörmland”. Att modda är att modifiera. Begreppet speglar det lekfulla i pedagogiken på det science center som ska skapas, men relaterar också till verksamhetens mål och kärna, att steg för steg bygga på kunskapen hos barn och unga och förmedla att deras framtid är formbar och rymmer många möjligheter. Ordet ”Sörmland” förankrar namnet i regionen och tydliggör ramarna för satsningen. De båda orden kan tillsammans också läsas som såväl en ambition och en beskrivning av vad slutmålet med moddningen egentligen är: en region som genom en alltmer välutbildad befolkning bygger sig starkare.

En del skulle säga att detta uppdrag handlade om lärande, vi pratar hellre om att vi la grunden för upplevelser och möten som skapar en lång efterklang. Som öppnar ögon och skapar drömmar om en bättre framtid för unga sörmlänningar. Som väcker tankar om ett möjligt framtida jobb och skapar nyfikenhet om vägen dit.

3kScience center i världen
19Science center i Sverige
1Digifysiskt science center i Sörmland