Resurs Bank

Resurs-förstärkning för alla

En bank är en möjliggörare. Någon som gör att människor och företag kan investera i livet och framtiden och som på så sätt spelar en nyckelroll för förändring och utveckling i samhället. Efter nästan 45 år i branschen bestämde sig Resurs Bank för att tydliggöra just detta – för både sig själva och omvärlden.

En hund pussar en kvinna i ansiktet och texten we know the feeling

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Resurs Bank föddes på 1970-talet med visionen att erbjuda enkla finansieringslösningar för detaljhandeln. Idag finns Resurs Bank i hela Norden och stöttar miljontals kunder med lån, sparande och betalningslösningar för butik och e-handel.

Under 2020 slog Resurs Bank in på en utvecklings- och förändringsresa. En resa för att positionera företaget tydligare på marknaden och samtidigt förtydliga sin roll som samhällsaktör. Vilka är då Resurs Bank? Tillsammans med Gullers Grupp identifierade Resurs Bank svaret på den frågan: en ansvarstagande, innovativ, enkel och personlig bank som vill bygga relationer. Som utgår från människors situation, tankar och känslor istället för villkor och räntesatser.
En bank som förstår känslan av att drömma. Känslan av att få chansen. Men också en bank som förstår känslan av oro för framtiden. Känslan att det är för mycket månad kvar i slutet av pengarna.

En bank som visar att empati och ekonomi går att förena, som först frågar ”hur är det?” och inte ”hur mycket vill du låna?”. Eller med andra ord: en bank som är en resurs i människors liv.

Den strategiska berättelsen om Resurs Bank blev grunden i det fortsatta förändringsarbetet, en viktig plattform för att kunna driva förändringsarbetet vidare både internt och externt. Vi lade stor tonvikt på att gestalta, visualisera och skapa engagemang för förflyttningen bland bolagets knappt 700 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Finland, ett arbete där vi på Gullers Grupp fick möjlighet att använda många redskap i vår verktygslåda: allt från förändringsledningsstöd, strategisk internkommunikation till IR-kommunikation, event, reportage, kommunikationsrådgivning, talespersonsutbildningar och mycket mer. På samma sätt kunde vi utnyttja både vår bredd och spets för att positionera det nya varumärket externt med kreativa och strategiska verktyg.

Allt för att – både för marknaden och medarbetare – skapa förståelse och förtroende för Resurs Banks profil och erbjudande: att skapa balans i människors vardagsekonomi.