Stockholms stad

Kasta handskarna för hållbar förändring

Äldreomsorgen är en av Stockholms stads största användare av förbrukningsartiklar i plast. I ett samarbete med Miljöförvaltningen och vårdpersonal undersökte vi sätt att minska användningen av engångsplasthandskar. Pilotprojektet har banat väg för värdefulla plastbesparingar – och nu ska Stockholm stad genomföra satsningen i stor skala.

Caset i korthet

Vad vi gjorde

I pilotprojektet ingick alltså både Stockholms stads miljöförvaltning och personal på Väderkvarnens vård- och omsorgsboende. Genom att kartlägga plasthandskarnas resa på Väderkvarnen fick vi en tydlig bild över var i processen vi skulle kunna påverka. Med det som utgångsläge samlade vi medarbetarna för att utforska vilka metoder som bäst skulle kunna skapa en mer resurseffektiv vardag.

För att nå önskade förändringar och utveckla rätt lösningar valde arbetsgruppen att arbeta med tjänstedesign i en användardriven innovationsprocess. Vi riktade in oss på att förändra såväl rutiner som attityder – och potentialen såg alla nästan direkt.

Arbetet tillsammans med Väderkvarnen landade i några så kallade nudging-prototyper som introducerades i verklig miljö genom ett metodtest. Efter ett lyckat test var återanvändbara diskhandskar i köket en prototyp som landande väl hos medarbetarna.

”Det känns som något bra för vår skull. Det har funkat, man börjar och det blir rutin. Det går på automatik nu, de nya rutinerna. Ingen använder engångshandskar i köket nu.”

– Medarbetare på Väderkvarnen

Metodtestet visade att ökad förståelse för varandras olika perspektiv är en nyckel i förändringsarbete av denna sort. Att fråga, testa och utvärdera gör att vi får reda på vad som fungerar i vardagen. Känner man sig delaktig är det lättare att bry sig om att förändra beteenden till det bättre.

Men åter till plasten. Vikten av att ha koll på faktiskt användning och önskad användning blev tydlig under arbetet. Att få faktiska resultat tar tid och kräver mätmetoder som fungerar i verksamheten. Därför var det viktigt att skapa hållbar förändring där personalen (användarna) stod i centrum för utvecklingen av metoder.

Så, lyckades vi tillsammans minska svinnet? Ja! Testet visade på en potentiell minskning av engångsplasthandskar med upp till 50 procent, utan att det skulle slå mot den basala hygienen i verksamheten.

Pilotprojektet ledde till att Väderkvarnen satte i gång med att dra ner på engångsartiklar brett inom organisationen, till exempel genom att använda tvättbara hygienunderlägg, sittskydd och haklappar. Bytet till flergångshaklappar har reducerat Väderkvarnens avfall med 2 000 haklappar under ett år.

Miljöförvaltningen har även lanserat ett samverkansprojekt med äldreförvaltningen, två kommunala bolag och fem stadsdelsförvaltningar. Beräkningar visar att om alla vård- och omsorgsboenden kunde minska sin användning av engångsplasthandskar med bara 10 procent skulle Stockholms stad minska sitt avfall med en miljon handskar årligen, motsvarande omkring 5 ton. Det är en stor positiv förändring, som dessutom känns nåbar.

Vårt pilotprojekt visade på ett nytt sätt att arbeta: småskaligt, resurseffektivt och med hänsyn till personalens förutsättningar. Inför ett större förändringsarbete i hela organisationen är detta guld värt – och för Väderkvarnen det har direkt burit frukt.

Projektet med Miljöförvaltningen och Väderkvarnens vårdpersonal vann 2023-års innovationspris Framsteget, som delas ut av Stockholms stad.

Citat
”Det känns som något bra för vår skull. Det har funkat, man börjar och det blir rutin. Det går på automatik nu, de nya rutinerna. Ingen använder engångshandskar i köket nu.”
Medarbetare, Väderkvarnen

Handskarnas resa på Väderkvarnen