Årets samhällsaktör

Priset för ett bättre samhälle

Med priset ”Årets samhällsaktör” synliggör Gullers Grupp personer och organisationer som ser bortom sin egen nytta, som påverkar och har en positiv effekt på samhällsutvecklingen. Privata, offentliga eller ideella aktörer som aktivt försöker bidra till samhällets bästa.

CASET I KORTHET

Vad vi gör

I en värld som är oförutsägbar, osäker, komplex och mångtydig finns fantastiska möjligheter för den som kan navigera rätt. Det kan vi på Gullers Grupp – Sveriges byrå för ledande samhällsaktörer. Och vi vill gärna lyfta fram fler som arbetar för att lösa utmaningar och påverka samhället i en positiv riktning. Därför delar vi sedan 2013 ut priset Årets samhällsaktör. Priset delas ut tillsammans med Dagens Industri, i tre olika kategorier: hållbarhet, ledarskap och innovation. Tre områden som påverkar alla organisationer idag, men som tillsammans med starka berättelser har särskild betydelse för samhällsaktörer.

Allmänheten nominerar kandidater till Årets samhällsaktör och jurygrupper väljer sen tre finalister och en vinnare i varje kategori. För att kunna komma ifråga för priset måste en nominerad uppfylla fyra övergripande kriterier.

Är systempåverkande: En samhällsaktör har genom aktiva val ändrat samhället i en positiv riktning.

Har åstadkommit effekt: En samhällsaktörs visioner och ambitioner har övergått i en faktisk, och på något sätt mätbar, effekt.

Vill kommunicera: En samhällsaktör verkar inte i det tysta. Det finns en vilja att sprida kunskap, och nå effekt även i kommunikationen.

Ser bortom sin egen nytta: En samhällsaktör vill bidra till samhällsnytta bortom den egna affären, kanske till och med på bekostnad av egen kortsiktig vinning.

Läs mer om de senaste vinnarna här.